Sunday, January 15, 2012

Aku Melakukannya dan Tidak Pula Aku Melakukannya.

Bismillah.


Kebanyakkan daripada umat Islam memandang remeh akan hal sebegini, tetapi impak yang bakal diterima sangatlah di luar sangkaan. Saya berasa sangat terkesan dengan ayat ini.


Akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka dan terburailah isi perutnya di neraka, lalu dia berputar-putar kerananya sebagaimana seekor keldai yang berputar mengelilingi penggilingan. Maka berkumpullah para penduduk neraka di sekitarnya. Mereka bertanya, ‘Wahai fulan, apa yang terjadi padamu, bukankah dahulu kamu memerintahkan yang ma’ruf kepada kami dan melarang kami dari kemungkaran?’. Lelaki itu menjawab, Dahulu aku memerintahkan kalian mengerjakan yang ma’ruf sedangkan aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran tapi aku malah melakukannya.’
— Bukhari 3027

No comments: